АТ "ПТІ"Київоргбуд"

 

АТ «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд» - надійний партнер та професійний виконавець проектних та вишукувальних робіт у сфері будівництва.

Колектив «Київоргбуду» своєю працею гідно підтримує найкращі традиції з піввікової історії інституту, демонструє відповідальне ставлення до взятих на себе зобов’язань, проявляє повагу до партнерів та приділяє неабияку увагу до їх побажань.

Сьогодні в інституті працюють сертифіковані спеціалісти з проектування та обстеження будівель і споруд та інші висококваліфіковані фахівці.

Ми завжди готові оперативно виконувати такі роботи, як:

  • розробка проектно-кошторисної документації щодо будівництва, реконструкції, модернізації, капітального ремонту об’єктів архітектури (об’єкти житлово-громадського та виробничого призначення, в тому числі енергетичного господарства та ін.);
  • розробка проектно-кошторисної документації щодо будівництва, реконструкції, модернізації, капітального ремонту об’єктів електроенергетики: ЛЕП напругою від 0,4кВ і вище, трансформаторних підстанцій напругою від 6-10кВ і вище різної конфігурації;
  • здійснення авторського нагляду за виконанням будівельно-монтажних робіт;
  • виконання інженерно-геодезичних робіт (топографо-геодезичні роботи на стадії проектування, геодезичне забезпечення точності геометричних параметрів будівництва);
  • технічне обстеження будинків, споруд та об’єктів електроенергетики;
  • поліграфічні та видавничі роботи.

Повідомлення про зміну типу акціонерного товариства


Рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "ПТІ "Київоргбуд" (Протокол № 26 від 08.04.2020 року): – тип акціонерного товариства змінено з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство; – найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» змінено на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД», 23.11.2020 року здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту; 23.11.2020 року внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Починаючи з 24.11.2020 року офіційне найменування Товариства українською мовою, згідно із Статутом:

  • повне найменування – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»,
  • скорочене найменування – АТ «ПТІ «Київоргбуд».
Решта реквізитів Товариства (місцезнаходження, ідентифікаційний код, номери рахунків) залишаються без змін. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД») є правонаступником всіх прав та обов’язків Публічного акціонерного товариства «Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд». Звертаємо увагу, що всі укладені правочини, в тому числі договори/угоди, від імені ПАТ "ПТІ "Київоргбуд", залишаються дійсними та чинними, і зміна найменування Товариства на АТ "ПТІ "Київоргбуд" не припиняє та не змінює права та обов’язки сторін за укладеними правочинами. Зміна найменування Товариства на АТ "ПТІ "Київоргбуд" не потребує обов’язкового внесення змін до укладених договорів/угод від імені ПАТ "ПТІ "Київоргбуд".