АТ "ПТІ"Київоргбуд"

Висновки аудиту

 

Файли

24.04.2015р Аудиторський висновок станом на 31 12 2014року,(файл PDF)

29.04.2016р  Аудиторський висновок станом на 31 12 2015року ,(файл PDF)

28.04.2017р  Аудиторський висновок станом на 31 12 2016року ,(файл PDF)

27.04.2018  Аудиторський висновок станом на 31 12 2017року,(файл PDF)

25.04.2019  Аудиторський висновок станом на 31 12 2018року,(файл PDF)

29.04.2020  Аудиторський висновок станом на 31 12 2019року,(файл PDF)

29.04.2020  ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  (файл думка аудитора)(файл PDF)

29.04.2020  ПРИМІТКИ ДО ПАКЕТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за період, що закінчився 31 грудня  2019 року (файл PDF)

29.04.2021  Аудиторський висновок станом на 31 12 2020 року

29.04.2021 ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО