АТ "ПТІ"Київоргбуд"

ВИРОБНИЧІ ВІДДІЛИ

Відділ комплексного будівельного проектування:

тел. (044) 590 45 00

l.glamazdina@kievorgbud.kiev.ua

 • Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт будівель промислового, адміністративного та житлового призначення.
 • Розробка проектної документації на внутрішні та зовнішні інженерні мережі.
 • Розробка генеральних планів (організація рельєфу, благоустрій та озеленення, поверхневе водовідведення).

 

Електротехнічний відділ:

тел. (044) 590 45 26, 590 45 29, 590 45 02

t.kinzerskaja@kievorgbud.kiev.ua

pupsiakov.p@kievorgbud.kiev.ua

i.buratynskyi@kievorgbud.kiev.ua

 

Комплексне проектування електроенергетичних об'єктів (електроенергетичні системи, електричні підстанції, лінії електропередач):

 • в галузі розробки та реалізації перспективи розвитку об’єктів електроенергетики:
  • техніко-економічні обґрунтування і розробка програм розвитку енергооб’єднань різного рівня - 220-330 кВ ОЕС України, 35-110-330 кВ окремих регіонів і енергосистем;
  • розробка схем видачі потужності електростанцій та схем електропостачання окремих енерговузлів;
  • техніко-економічні обґрунтування необхідності спорудження об’єктів мережі - підстанцій та ліній напругою 35-750 кВ та їх комплексне проектування;
  • забезпечення здійснення єдиної технічної політики при проектуванні розвитку електроенергетики, розробка нормативно-методичних документів;
 • в галузі формування і здійснення систем керування енергетичними системами:
  • розробка релейного захисту об’єктів енергосистеми, схем протиаварійної автоматики мереж 6-330 кВ, схем управління режимами роботи ОЕС;
  • розробка мереж зв’язку та диспетчерського управління, створення систем відомчого зв’язку, збору, передачі і відображення інформації, телемеханізація підприємств електричних мереж;
  • розробка інформаційного забезпечення АСУ-ТП, автоматизованих систем контролю та обліку електроенергії;
  • розробка автоматики пристроїв пожежогасіння, пожежна і охоронна сигналізація енергооб’єктів;
 • в галузі експлуатації і підвищення надійності існуючих мереж:
  • розробка програм технічного переозброєння і реконструкції об’єктів електромережі;
  • розробка заходів з організації та експлуатації електричних мереж;
  • розробка рекомендацій з реконструкції та технічного переозброєння об’єктів енергосистеми і енергопідприємств;
  • розробка заходів з приведення у відповідність струмів короткого замикання і параметрів комутаційного обладнання;
 • в галузі досліджень та спеціальних розрахунків:
  • розробка заходів щодо зниження втрат електроенергії у електромережах;
  • розробка схем топлення ожеледі;
  • електричні розрахунки - розрахунки сталих режимів роботи електромереж будь-якої складності, статичної та динамічної стійкості, струмів короткого замикання, перенапружень на елементах електричної мережі та ін.;
 • в галузі технічної допомоги замовникам:
  • аналіз і технічна експертиза проектів ліній електропередач і підстанцій;
  • підготовка технічних умов на приєднання споживачів;
  • розробка технічних умов на виготовлення електричного обладнання підстанцій;
  • авторській нагляд за будівництвом та експлуатацією енергооб’єктів.

Відділ інженерно-геодезичних робіт:

тел. (044)590 45 00

d.hudz@kievorgbud.kiev.ua

 • Розробка проектів виконання геодезичних робіт.
 • Винос в натуру об’єктів будівництва.
 • Розпланувально-розміточні роботи для будівництва.
 • Геодезичний контроль точності геодезичних параметрів будівельно-монтажних робіт.
 • Інженерно-геодезичні зйомки підземних комунікацій.
 • Геодезичний моніторинг та систематичні спостереження за динамікою розвитку деформацій в період будівництва та експлуатації будівель.
 • Топографо-геодезичні вишукування для будівництва (М 1:500; 1:2000).

 

Відділ підготовки та випуску проектно-технологічної документації:

тел. (0440 280-91-13;

orgbud@i.com.ua

www.orbud-poligraf.com.ua

 • Виконання брошурувальних та палітурних робіт.
 • Надання послуг з копіювання, роздрукування, сканування креслень.
 • Виготовлення візиток та бланків; ламінування.